Školné – čtyřletý studijní obor Bezpečnostně právní činnost

  • je splatné najednou, vždy do zahájení příslušného školního roku
  • termíny jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu
  • výjimku tvoří první platba (za první školní rok), která se musí uskutečnit do termínu vystavení Rozhodnutí o přijetí

Cena studia je:

  • 17. 000,- Kč za první školní rok
  • 18. 000,- Kč za druhý školní rok
  • 19. 000,- Kč za třetí školní rok
  • 19. 500,- Kč za čtvrtý školní rok

Školné – čtyřletý studijní obor Informační technologie

Ve školním roce 2018/2019 neotevíráme obor Informační technologie pro následující rok 2019/2020.

Individuálně lze dohodnout i splátkový kalendář.