Školné – čtyřletý studijní obor Bezpečnostně právní činnost

 • je splatné najednou, vždy do zahájení příslušného školního roku
 • termíny jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu
 • výjimku tvoří první platba (za první školní rok), která se musí uskutečnit do termínu vystavení Rozhodnutí o přijetí

Cena studia je:

 • 17. 000,- Kč za první školní rok
 • 18. 000,- Kč za druhý školní rok
 • 19. 000,- Kč za třetí školní rok
 • 19. 500,- Kč za čtvrtý školní rok

Školné – čtyřletý studijní obor Informační technologie

 • je splatné najednou, vždy do zahájení příslušného školního roku
 • termíny jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu
 • výjimku tvoří první platba (za první školní rok), která se musí uskutečnit do termínu vystavení Rozhodnutí o přijetí

Cena studia je:

 • 17. 000,- Kč za první školní rok
 • 18. 000,- Kč za druhý školní rok
 • 19. 000,- Kč za třetí školní rok
 • 19. 500,- Kč za čtvrtý školní rok

Individuálně lze dohodnout i splátkový kalendář.