Školní kariérový poradce

Kariérové poradenství na Střední škole informatiky a právních studií, o. p. s. je jednou z poskytovaných poradenských služeb a slouží jako pomoc žákům při rozhodování o vzdělávací a profesní orientaci, porozumění světu práce a ujasnění si kariérních cílů.

Kariérový poradce: Mgr. Petra Klimešová
Konzultační hodiny: pondělí 11:40 – 13:15 v kabinetě K2 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě)

Scio testy

Přijímací zkouška na některé vysoké školy probíhá formou SCIO testů (seznam VŠ a fakult). Testy si můžete nanečisto vyzkoušet. Přihlásit se ke konání SCIO testů můžete zde.

Termíny SCIO testů

 • 7. prosince 2019 (OSP, ZSV)
 • 8. února 2020 (OSP, ZSV, MAT)
 • 7. března 2020 (OSP, ZSV, MAT, AJ)
 • 4. dubna 2020 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ)
 • 1. května 2020 (OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ )
 • 23. května 2020 (OSP, ZSV, Bi, Ch)

Viz stránky SCIO.

NABÍDKA PRÁCE

Petra Klimesova
11. 11. 2019

Právník v E.ON Česká republika, s. r. o.

Petra Klimesova
11. 11. 2019

Právník v ESSOX, s. r. o.

Petra Klimesova
11. 11. 2019

Bosch – nabídka práce

Petra Klimesova
11. 11. 2019

Programátor v prostředí .Net nebo Java

Vladimír Čížek
21. 10. 2019

INIZIO hledá kolegy ajťáky

Vladimír Čížek
21. 10. 2019

Chceš se stát policistou?

Profesní portfolio žáka

Profesní portfolio pomáhá žákovi k úspěšnému zařazení do pracovního života.

Portfolio obsahuje:

 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • motivační dopis v české jazyce
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
 • motivační dopis v anglickém jazyce
 • potvrzení o vykonání odborné praxe
 • diplomy, certifikáty
 • Europass

Více informací viz Infodisk.